PROJEKTY UNIJNE

LUXDENT Piotr Parzyszek, Marta Parzyszek Spółka Jawna

ul. Żelazna 43, 25, 25-014

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Inowacyjny system profilaktyki stomatologicznej

nr Projektu RPSW.02.05.00-26-0585/19

Celem projektu jest wdrożenie 2 innowacji produktowych; obrazowania 3D i profilaktyki stomatologicznej oraz 1 innowacji procesowej: zintegrowanej usługi stomatologicznej obrazowania i terapii profilaktyki stomatologicznej, zaprojektowanej o wyniki obrazowania 3D wraz ze wzrostem zatrudnienia

Dofinansowanie projektu z UE: 169 998,30 PLN

Zapytania Ofertowe